3 sestanek upravnega i tehničnega odbora, 21.04.2016. Ljubljana