3 sastanak upravnog i tehničkog odbora, 21.04.2016. Ljubljana