Javna razprava: "Skupni koncept prostorskega razvoja Istre-promet, turizem, kmetijstvo, gospodarsko-razvojne cone, narava", 15.03.2016. Koper