2. sestanek upravnega i tehničnega odbora projekta, 14.03.2016. Koper