2. sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta, 14.03.2016. Kopar