Sestanek Strokovne delovne skupine, Mestna občina Koper, 17.12.2015.