Strokovni seminar: Trajnostno upravljanje s prostorom z ciljem varovanja okolja , Koper 25.11.2015.