Sestanek Strokovne delovne skupine, RRC Koper, 26.11.2015.