Sastanak Stručne radne grupe u Buzetu, 26.10.2015.