Študija „Koncept prostorskega razvoja Istre - raziskava pet vsebinskih sklopih; promet, turizem, kmetijstvo, gospodarstvo in narava“