Študija prostorskih usmeritev in izhodišč - prostorska enota mejno območje (Grožnjan, Oprtalj, Buzet, Piran, Lanišće, Kopar, Hrpelje-Kozina)