Predlog prostorske ureditve obale (urbana riva) v Mestu Pula - prenos dobre prakse mesta Koper (Pula, Koper)

Glavna dejavnost Občine Pulj v projektu PUT-UP ISTRE je bila izdelava Idejnog projekt ureditve mestne obale v Pulju. Idejni projekt je sastevljen iz Idejnog projekta arhitekture, idejnog gradbenog projekta, idejnog projekta odvajanja in namakanja, idejnog projekta elektroinštalacija, idejnog projekta opreme in hortikulture in idejnog projekta premeščanja želesničkih tračnic, in je prethodno pripravljena Študija vplivov na okolje.