Potpisivanje sporazuma o partnerstvu v Puli 18.05.2015.