Rezultati

Neposredni učinki („outputi“):

 • Ustanovitev 1 strokovne skupine
 • 1 študija skupnega koncepta prostorskega razvoja Istre s koncepti razvoja po vsebinah promet, turizem, kmetijstvo, gospodarstvo, narava
 • 2 skupne čezmejne predstavitve skupnega koncepta razvoja Istre in posameznih vsebinskih sklopov
 • 2 študiji prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin za prostorske enote: obala in mejno območje (1 za obalo, 1 za mejno območje)/
 • 1 študija prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin povezave mest Koper in Buzet
 • 1 študijsko potovanje
 • 1 brošura - skrajšana verzija predloga posebnih usmeritev za prometne in turistične vsebine za Buzet
 • 1 predlog prostorske ureditve obale v mestu Pula
 • 1 javna predstavitev usklajenih strokovnih podlag za prostorsko urejanje enot: obala in mejno območje ter mesta Buzet, Pula in Koper
 • 1 strokovni seminar "Trajnostno upravljanje s prostorom v cilju varovanja okolja“
 • 1 brošura v treh jezikih o projektu z naslovom "IN(SEA)SIDE ISTRIA"
 • 3 letaki različnih vsebin
 • 4 konference za javnost
 • 1 spletna stran in logotip projekta
 • 1 končno evalvacijsko poročilo