customwritings com term papers writers wanted methodology research paper example homework calendar template research papers on corporate social responsibility optimization phd structural thesis how to write resume georgetown university admissions essay homework help hotline las vegas

Rezultati

Neposredni učinki („outputi“):

 • Ustanovitev 1 strokovne skupine
 • 1 študija skupnega koncepta prostorskega razvoja Istre s koncepti razvoja po vsebinah promet, turizem, kmetijstvo, gospodarstvo, narava
 • 2 skupne čezmejne predstavitve skupnega koncepta razvoja Istre in posameznih vsebinskih sklopov
 • 2 študiji prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin za prostorske enote: obala in mejno območje (1 za obalo, 1 za mejno območje)/
 • 1 študija prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin povezave mest Koper in Buzet
 • 1 študijsko potovanje
 • 1 brošura - skrajšana verzija predloga posebnih usmeritev za prometne in turistične vsebine za Buzet
 • 1 predlog prostorske ureditve obale v mestu Pula
 • 1 javna predstavitev usklajenih strokovnih podlag za prostorsko urejanje enot: obala in mejno območje ter mesta Buzet, Pula in Koper
 • 1 strokovni seminar "Trajnostno upravljanje s prostorom v cilju varovanja okolja“
 • 1 brošura v treh jezikih o projektu z naslovom "IN(SEA)SIDE ISTRIA"
 • 3 letaki različnih vsebin
 • 4 konference za javnost
 • 1 spletna stran in logotip projekta
 • 1 končno evalvacijsko poročilo