term papers good teacher do my turabian for me ghostwriter promotion industry analysis in a business plan online masters creative writing definition of creative writing cornell university dissertation 124 help essay

Kontakti

1. Zavod za prostorsko ureditev Istarske županije

Vodilni partner

Ingrid Paljar, dipl. ing. arh
ravnateljica Zavoda, vodja projektov

Adresa: Riva 8, Pula
Tel: +385 52 351 460
E-mail: ingrid.paljar@zpuiz.hr
Fax: +385 52 351 466

mr. sc. Latinka Janjanin, dipl. ing. biol.
Strokovna svetovalka

Tel: +385 52 351 468
E-mail: latinka.janjanin@zpuiz.hr
Fax: +385 52 351 466

2. Mestna občina Koper

Partner 2

Ivana Štrkalj
vodja projektne pisarne

Urad za družbene dejavnosti in razvoj

Adresa: Verdijeva ulica 10, 6001 Koper
Tel: +386 5 664 6254
E-mail: ivana.strkalj@koper.si
Fax: +386 5 6271 021

3. Mesto Pula

Partner 3

Ingrid Bulian, dipl. ing. arh
voditeljca Odseka za prostorsko načrtovanje in arhitekturno dediščino

Adresa: Forum 2, 52 100 Pula
Tel: +385 52 371 848

E-mail: ingrid.bulian@pula.hr
Fax: +385 52 371 892

Karmela Maren
strokovna sodelavka 1. za prostorsko načrtovanje in arhitekturno dediščino

Adresa: Forum 2, 52 100 Pula
Tel: +385 52 371 852
E-mail: karmela.maren@pula.hr
Fax: +385 52 371 892

4. Regionalni razvojni center Koper

Partner 4

Slavko Mezek
vodja projektov

Adresa: Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper
Tel: +386 5 6637585
E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si
Fax: +386 5 66 37 581

Tina Primožič
vodja projektov

Tel: + 386 5 66 37 586
E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

5. Univerza v Ljubljani - UL-Fakulteta za arhitekturu

Partner 5

koordinator projekta: prof. mag. Peter Gabrijelčič

Adresa: Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 2000749
E-mail: peter.gabrijelcic@fa.uni-lj.si
Fax: +386 1 4257 414

6. Mesto Buzet

Partner 6

Meri Vivoda, višja svetnica za razvojne projekte

Adresa: II istarske brigade 11, 52 420 Buzet
Tel: +385 52 662 726, +385 91 272 5053
E-mail: meri.vivoda@buzet.hr
Fax: +385 52 662 676

Seznam podjetij in kontaktnih oseb za posamezna področja:

001 PROMETNA ŠTUDIJA ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA doc. dr. Ilka Čerpes)

Podizvajalec: PNZ Svetovanje projektiranje, d.o.o., direktor Jan Andrej
Kontaktna oseba: Marko Jelenc
Tel: 01 589 65 00
E-mail: marko.jelenc@pnz.si

002 ŠTUDIJA TURIZMA IN POSELITEVE ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA asist. Janez Grom)

Podizvajalec: Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, direktor Radovan Romih
Kontaktna oseba: Boštjan Bugarič
Tel: 040 151 997
E-mail: bostjanbbugaric@gmail.com

003 ŠTUDIJA KMETIJSTVA IN POSELITVE ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA doc. dr. Špela Hudnik)

Podizvajalec: URBANISTI, d.o.o., poslovodja Gorazd Furman Oman
Kontaktna oseba: Gorazd Furman Oman
Tel: 03 490 04 08
E-mail: biro@urbanisti.com

004 ŠTUDIJA NARAVNIH DANOSTI IN POSELITVE ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA asist. Miha Konjar)

Podizvajalec: ACER, Novo Mesto, d.o.o., direktorica Suzana Simič
Kontaktna oseba: mag. Jelka Hudoklin
Tel: 041 694 463
E-mail: jelka.hudoklin@acer.si

005 ŠTUDIJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI IN RAZVOJNIH TRENDOV ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA asist. dr. Gregor Čok)

Podizvajalec: INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, direktor dr. Majcen Boris
Kontaktna oseba: dr Damjan Kavaš
Tel: 01 530 38 00
E-mail: kavasd@ier.si

Seznam ponudnikov storitev v hrvaškem delu Istre

Študija "Koncept prostorskega razvoja Istre - raziskava pet vsebinskih sklopih; promet, turizem, kmetijstvo, gospodarstvo in narava"

Izvajalec storitve: »Urbing« d.o.o., Zagreb, direktor Darko Martinec, dipl. ing. arh.
Kontaktna oseba: generalni direktor Darko Martinec, dipl. ing. arh.
Tel: + 385 (0) 1 65-39-692; 65-39-693; 233-45-14; 230-11-40
E-mail: dmartinec@urbing.hr

Demografsko-sociološka analiza temeljena na empirični  raziskavi (opčine Grožnjan, Oprtalj, Lanišće, Brtonigla in mesta Buzet, Buje, Umag, Novigrad)

Izvajalec storitve: dr. sc. Vladimir Lay, sociolog
Tel: + 385 (0) 91 3872 872
E-mail: lay.vladimir88@gmail.com

Koordinator skupnega koncepta razvoja Istre (koordinacija z  hrvaškim in slovenskim zunanjimi strokovnjaki za izdelavo anket, analiz, strokovnih podlag in študij)

Izvajalec storitve: Dragan Radolović, dipl. ing. arh.
Tel: + 385 (0)98 253 602
E-mail: radolovicdragan@gmail.com