Kontakti

1. Zavod za prostorsko ureditev Istarske županije

Vodilni partner

Ingrid Paljar, dipl. ing. arh
ravnateljica Zavoda, vodja projektov

Adresa: Riva 8, Pula
Tel: +385 52 351 460
E-mail: ingrid.paljar@zpuiz.hr
Fax: +385 52 351 466

mr. sc. Latinka Janjanin, dipl. ing. biol.
Strokovna svetovalka

Tel: +385 52 351 468
E-mail: latinka.janjanin@zpuiz.hr
Fax: +385 52 351 466

2. Mestna občina Koper

Partner 2

Ivana Štrkalj
vodja projektne pisarne

Urad za družbene dejavnosti in razvoj

Adresa: Verdijeva ulica 10, 6001 Koper
Tel: +386 5 664 6254
E-mail: ivana.strkalj@koper.si
Fax: +386 5 6271 021

3. Mesto Pula

Partner 3

Ingrid Bulian, dipl. ing. arh
voditeljca Odseka za prostorsko načrtovanje in arhitekturno dediščino

Adresa: Forum 2, 52 100 Pula
Tel: +385 52 371 848

E-mail: ingrid.bulian@pula.hr
Fax: +385 52 371 892

Karmela Maren
strokovna sodelavka 1. za prostorsko načrtovanje in arhitekturno dediščino

Adresa: Forum 2, 52 100 Pula
Tel: +385 52 371 852
E-mail: karmela.maren@pula.hr
Fax: +385 52 371 892

4. Regionalni razvojni center Koper

Partner 4

Slavko Mezek
vodja projektov

Adresa: Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper
Tel: +386 5 6637585
E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si
Fax: +386 5 66 37 581

Tina Primožič
vodja projektov

Tel: + 386 5 66 37 586
E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

5. Univerza v Ljubljani - UL-Fakulteta za arhitekturu

Partner 5

koordinator projekta: prof. mag. Peter Gabrijelčič

Adresa: Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 2000749
E-mail: peter.gabrijelcic@fa.uni-lj.si
Fax: +386 1 4257 414

6. Mesto Buzet

Partner 6

Meri Vivoda, višja svetnica za razvojne projekte

Adresa: II istarske brigade 11, 52 420 Buzet
Tel: +385 52 662 726, +385 91 272 5053
E-mail: meri.vivoda@buzet.hr
Fax: +385 52 662 676

Seznam podjetij in kontaktnih oseb za posamezna področja:

001 PROMETNA ŠTUDIJA ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA doc. dr. Ilka Čerpes)

Podizvajalec: PNZ Svetovanje projektiranje, d.o.o., direktor Jan Andrej
Kontaktna oseba: Marko Jelenc
Tel: 01 589 65 00
E-mail: marko.jelenc@pnz.si

002 ŠTUDIJA TURIZMA IN POSELITEVE ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA asist. Janez Grom)

Podizvajalec: Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, direktor Radovan Romih
Kontaktna oseba: Boštjan Bugarič
Tel: 040 151 997
E-mail: bostjanbbugaric@gmail.com

003 ŠTUDIJA KMETIJSTVA IN POSELITVE ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA doc. dr. Špela Hudnik)

Podizvajalec: URBANISTI, d.o.o., poslovodja Gorazd Furman Oman
Kontaktna oseba: Gorazd Furman Oman
Tel: 03 490 04 08
E-mail: biro@urbanisti.com

004 ŠTUDIJA NARAVNIH DANOSTI IN POSELITVE ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA asist. Miha Konjar)

Podizvajalec: ACER, Novo Mesto, d.o.o., direktorica Suzana Simič
Kontaktna oseba: mag. Jelka Hudoklin
Tel: 041 694 463
E-mail: jelka.hudoklin@acer.si

005 ŠTUDIJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI IN RAZVOJNIH TRENDOV ZA SLOVENSKO ISTRO
(sodelovanje z njimi s strani FA asist. dr. Gregor Čok)

Podizvajalec: INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, direktor dr. Majcen Boris
Kontaktna oseba: dr Damjan Kavaš
Tel: 01 530 38 00
E-mail: kavasd@ier.si

Seznam ponudnikov storitev v hrvaškem delu Istre

Študija "Koncept prostorskega razvoja Istre - raziskava pet vsebinskih sklopih; promet, turizem, kmetijstvo, gospodarstvo in narava"

Izvajalec storitve: »Urbing« d.o.o., Zagreb, direktor Darko Martinec, dipl. ing. arh.
Kontaktna oseba: generalni direktor Darko Martinec, dipl. ing. arh.
Tel: + 385 (0) 1 65-39-692; 65-39-693; 233-45-14; 230-11-40
E-mail: dmartinec@urbing.hr

Demografsko-sociološka analiza temeljena na empirični  raziskavi (opčine Grožnjan, Oprtalj, Lanišće, Brtonigla in mesta Buzet, Buje, Umag, Novigrad)

Izvajalec storitve: dr. sc. Vladimir Lay, sociolog
Tel: + 385 (0) 91 3872 872
E-mail: lay.vladimir88@gmail.com

Koordinator skupnega koncepta razvoja Istre (koordinacija z  hrvaškim in slovenskim zunanjimi strokovnjaki za izdelavo anket, analiz, strokovnih podlag in študij)

Izvajalec storitve: Dragan Radolović, dipl. ing. arh.
Tel: + 385 (0)98 253 602
E-mail: radolovicdragan@gmail.com