writing a cv for academic positions current custom writing notes starting a event planning business networked digital library of theses and dissertations dissertation structure uk business plans inc optimal assignment problem

Novosti

18.04.2016.Buzet – Press konferencija

Završna tiskovna konferencija za hrvatski dio Istre održati će se 27.04.2016. godine u prostorijama Grada Buzeta.

18.04.2016.Ljubljana - Press konferencija

Završna tiskovna konferencija za slovenski dio Istre održati će se 22.04.2016. godine u Ljubljani na Fakultetu za arhitekturu.

18.04.2016.Ljubljana – 3. sastanak UO/TO projekta

Treći sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta PUT-UP ISTRE održati će se dana 21.04.2016. u Ljubljani, u organizaciji projektnog partnera FA Ljubljana. Materijali sa sastanka biti će objavljeni u "Sastanci i događanja".

01.03.2016.Javna rasprava "Zajednički koncept prostornog razvoja Istre - promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda", Kopar, 15.03.2016.

Cilj projekta jest uspostavljanje održivog regionalnog koncepta prostornog razvoja Istre, bolje učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te osiguranje učinkovite javne usluge i infrastrukture.

Projekt ulazi u završnu fazu....

01.03.2016.Sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta Kopar (UO, TO sastanak Kopar)

Drugi sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta PUT-UP ISTRE održati će se dana 14.03.2016. u Kopru, u organizaciji projektnog partnera RRC Kopar. Materijali sa sastanka biti će objavljeni u "Sastanci i događanja".